naam : Verhardings- en Groenspoorplaten
omschrijving :

Verhardingsplaten

Onmisbaar in land- en tuinbouw

 
Verharden noodzaak
De behoefte aan functionele verharding in het agrarisch
bedrijf groeit de laatste jaren sterk. Daar zijn goede
redenen voor. De transportmiddelen
voor de aan- en
afvoer van producten worden steeds zwaarder en
het gebruik van moderne, zware landbouwmachines
neemt alleen maar toe. Daarnaast is er behoefte
aan een stevige ondergrond voor de opslag van uw
werktuigen en kuilvoer. Al deze toepassingen stellen
hoge eisen aan de kwaliteit van de verharding. Speciaal
voor de agrarische sector heeft Den Boer Beton
verhardingsplaten ontwikkeld die qua toepassingsmogelijkheden
en betonkwaliteit voldoen aan de
zwaarste eisen. De vele hectaren grond die er
inmiddels met succes mee zijn verhard, vormen
het beste bewijs van een nuttige investering.

Groenspoor®plaat

De ideale weide verharding

De bouw van stallen en toenemende mechanisatie

hebben tot gevolg dat ook de toegangswegen naar

weiland, koe- en kavelpaden, het zwaar te verduren

krijgen. Daar waar nog geen goede voorzieningen

zijn getroffen, ontstaan de bekende beelden van het

kapot gereden weiland met diepe moddersporen.

Den Boer Beton heeft hiervoor na jarenlange intensieve

proefnemingen de oplossing gevonden: een

geheel nieuw type verhardingsplaat dat door zijn

open constructie één geheel vormt met het weiland,

de Groenspoor®plaat.

 

>>> Verhardings- en Groenspoorplaten

  

    
«      »
 
webdesign: webburo